Український zaloguj się zarejestruj się w bazie

Outsourcing kadr i płac (usługa PAYROLL) /Optymalizacja kadr /kosztów zatrudnienia

Administracja kadr:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (teczek osobowych), przestrzegając wymogów dot. raportowania oraz zgodnie z lokalnym prawem pracy.
 • Przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
 • Rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych,
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
 • Przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych,
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń,
 • Monitorowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe),
 • Reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
 • Przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Administracja płac:

 • Wprowadzenie bazy danych osobowych pracownika do programu księgowego,
 • Obliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • Obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń,
 • Przygotowanie i złożenie listy płac w Dziale Księgowości Klienta,
 • Naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Naliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • Przygotowanie pasków płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, RMUA, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11, PIT-40),
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • Wypłata wynagrodzeń dla pracowników w formie elektronicznych lub papierowych przelewów bankowych (w tym także przelewy do ZUS, US i innych instytucji). Przelewy realizowane są w sposób uzgodniony z Klientem, w ustalonym dniu każdego miesiąca, zgodnie z listą płac. Dysponując odpowiednim upoważnieniem, możemy dokonywać wypłat wynagrodzeń samodzielnie, z subkonta Klienta, w określonym przez niego terminie.

Dodatkowe usługi kadrowe:

 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu pracy,
 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Audyt dokumentacji personalnej, gwarantujący zgodność z prawem pracy i innymi przepisami,
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT4R sprzed okresu obowiązywania umowy, na wezwanie odpowiednich urzędów,
 • Bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji oraz danych kadrowo-płacowych Klienta
 • Świadczenie dodatkowych usług nie objętych postanowieniami podpisanej umowy o świadczenie usług administracji płacowo-kadrowej (dotyczy to zwłaszcza sporządzania dodatkowych raportów, nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy).
2016-08-30

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Łodzi. Poszukujemy osób na różne stanowiska pracy!

 
2014-06-10

Vestibulum feugiat nec nisi ac viverra. Fusce posuere malesuada erat, sit amet egestas augue sagittis ut. Etiam blandit pellentesque nibh. Suspendisse euismod, eros ut vestibulum convallis, ante risus hendrerit dui,

KandydatPracodawcaDK PartnerKariera w DK PartnerKontakt
© 2021 DK Partner Agencja Zatrudnienia